ΘΕΣΜΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο δίκτυο μελών της Πλατφόρμα Αγρότη σε όλο τον κόσμο.

Η Πλατφόρμα Αγρότη είναι ένας τρόπος για τους αγρότες και τα ιδρύματα-institutions να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να κοινωνικοποιούνται, να μαθαίνουν και να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους σε τακτική και συνεχή βάση. Το πιο σημαντικό σημείο για ένα δίκτυο αγροτών είναι ότι οι αγρότες αποφασίζουν τι θέλουν να μάθουν και να δημιουργήσουν . Καθώς οι αγρότες μοιράζονται πληροφορίες, μαθαίνουν  και δημιουργούν υποομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τα ιδρύματα / οργανισμοί μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες, να συνεργάζονται και να δημιουργούν εθνικές και διεθνείς συνεργασίες μέσω της Πλατφόρμας.

Η ιδιότητα μέλους μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή του έτους.

Αυτή η ιδιότητα μέλους παρέχει την ευκαιρία σε έναν οργανισμό να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της Πλατφόρμα Αγρότη και ταυτόχρονα να επωφεληθεί από το δίκτυο καθώς και την αναγνώριση.

Τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να μοιράζονται νέα από το ίδρυμά τους μέσω ενημερωτικών δελτίων μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλατφόρμας.

Τα θεσμικά μέλη- Institutional Memberships είναι διαθέσιμα σε κερδοσκοπικούς , μη κερδοσκοπικούς  και ερευνητικούς οργανισμούς. Αυτή η κατηγορία μελών είναι ανοιχτή σε όλα τα ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα, καθώς και επαγγελματικές ενώσεις μελών και άλλες εκπαιδευμένες κοινωνίες.

Επιπλέον, τα θεσμικά μέλη- Institutional Memberships επιτρέπουν στα ιδρύματα και σε άλλους οργανισμούς να ενταχθούν στην Πλατφόρμα Αγρότη ως οργανισμός.

Αυτή η ιδιότητα μέλους παρέχει την ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες συνεργασίες για επιχειρήσεις ή έργα υπό τη δική τους ευθύνη.

 

* Χωρίς χρέωση για τη συνδρομή.

 

MEMBER INSTITUTIONS

SIGN UP