Σκοποσ

Η Πλατφόρμα Αγρότη δημιουργεί ένα χώρο για τους αγρότες και τους κατοίκους των χωριών για να κοινωνικοποιηθούν και να τους ενθαρρύνει όσον αφορά την καινοτομία, την τεχνολογική πρόοδο, την οικονομική ανάπτυξη, την επισιτιστική ασφάλεια, την προσωπική ανάπτυξη, την επικοινωνία κ.λπ.

 

Στόχοι:

• να δοθεί η δυνατότητα στους αγρότες να κοινωνικοποιηθούν και να ανταλλάξουν πληροφορίες σε παγκόσμιο επίπεδο

•   η παροχή στους αγρότες ευκαιριών μάθησης

• η ισχυροποίηση των αγροτών διασφαλίζοντας ότι έρχονται σε επικοινωνία με συναδέλφους σε τακτική και συνεχή βάση.