Ομάδες στόχοι

•Μεμονωμένα άτομα

- Αγρότες

- Κάτοικοι αγροτικών περιοχών

- Δυνητικοί αγρότες

 

• Οργανισμοί

- Αγροτικοί Σύλλογοι

- Αγροτικοί Συνεταιρισμοί / Ενώσεις

- Γεωτεχνικά Επιμελητήρια

- Άλλες ΜΚΟ, CSO