Ιδιότητα μέλους

ΑΤΟΜΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΜΕΛΟΥΣ-MEMBERSHIP ΓΙΑ ΤΗΝ  ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΡΟΤΗ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο παγκόσμιο δίκτυο μελών μας σε όλο τον κόσμο.

Η Πλατφόρμα Αγρότη είναι ένας τρόπος για τους αγρότες να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να κοινωνικοποιηθούν, να μάθουν και να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους σε τακτική και συνεχή βάση. Το πιο σημαντικό σημείο για ένα δίκτυο αγροτών είναι ότι οι αγρότες αποφασίζουν τι θέλουν να μάθουν και να δημιουργήσουν μαζί.

Η ιδιότητα μέλους μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή του έτους.

Αυτή η ιδιότητα μέλους παρέχει την ευκαιρία σε ένα άτομο να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της Πλατφόρμας Αγρότη και ταυτόχρονα να επωφεληθεί από το δίκτυο.

Τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στην ενότητα ΦΟΡΟΥΜ.

Η ατομική ιδιότητα μέλους είναι ελεύθερη για όλους τους κατοίκους αγροτικών περιοχών, τους αγρότες, τους μελλοντικούς αγρότες και όλους τους ενδιαφερόμενους.

* Δεν υπάρχει χρέωση για τη συνδρομή.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΑΓΡΟΤΗ

 

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε στο δίκτυο μελών της Πλατφόρμα Αγρότη σε όλο τον κόσμο.

Η Αγροτική Πλατφόρμα είναι ένας τρόπος για τους αγρότες και τα ιδρύματα να ανταλλάσσουν πληροφορίες, να κοινωνικοποιούνται, να μαθαίνουν και να επικοινωνούν με τους συναδέλφους τους σε τακτική και συνεχή βάση. Το πιο σημαντικό σημείο για ένα δίκτυο αγροτών είναι ότι οι αγρότες αποφασίζουν τι θέλουν να μάθουν και να δημιουργήσουν μαζί. Όπως οι αγρότες μοιράζονται πληροφορίες, μαθαίνουν και δημιουργούν υποομάδες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους, τα ιδρύματα / οργανισμοί μπορούν επίσης να ανταλλάσσουν πληροφορίες και εμπειρίες, να συνεργάζονται και να δημιουργούν εθνικές και διεθνείς συνεργασίες μέσω της Πλατφόρμας.

Η ιδιότητα μέλους μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε στιγμή του έτους.

Αυτή η ιδιότητα μέλους παρέχει την ευκαιρία σε έναν οργανισμό να υποστηρίξει τις δραστηριότητες της Πλατφόρμα Αγρότη και ταυτόχρονα να επωφεληθεί από το δίκτυο καθώς και την αναγνώριση.

Τα μέλη θα έχουν την ευκαιρία να κοινοποιούν νέα από τον οργανισμό τους μέσω ενημερωτικών δελτίων μετά την έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Πλατφόρμας.

Τα ΘΕΣΜΙΚΟ ΜΕΛΟΣ είναι διαθέσιμα σε μη κερδοσκοπικούς,  κερδοσκοπικούς  και ερευνητικούς οργανισμούς. Αυτή η κατηγορία membership είναι ανοιχτή σε όλα τα ερευνητικά ιδρύματα και κέντρα, καθώς και επαγγελματικές ενώσεις μελών και επιμορφωτικά σωματεία.

Επιπλέον, ΘΕΣΜΙΚΟ ΜΕΛΟΣ επιτρέπουν στα ιδρύματα και σε άλλους οργανισμούς να ενταχθούν στην Πλατφόρμα Αγρότη ως ένας οργανισμός.

Αυτή η ιδιότητα μέλους παρέχει την ευκαιρία να δημιουργηθούν νέες σχέσεις και συνεργασίες για επιχειρήσεις ή έργα .

* Δεν υπάρχει χρέωση για τη συνδρομή.