ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Μπορείτε να βρείτε χρήσιμες πηγές πληροφοριών σε αυτήν την ενότητα.

«Η προσθήκη ενός συνδέσμου προς έναν ιστότοπο σε αυτόν τον οδηγό δεν συνιστά σύσταση, προώθηση, έγκριση ή υποστήριξη αυτού του ιστότοπου ή οποιουδήποτε μέρους αυτού από την Πλατφόρμα Αγρότη για οποιεσδήποτε πληροφορίες μπορεί να περιέχει ο ιστότοπος.

Η Πλατφόρμα Αγρότη δεν παρέχει καμία εγγύηση, ως προς την ακρίβεια, τη διαθεσιμότητα ή το περιεχόμενο οποιωνδήποτε πληροφοριών, δεδομένων, κειμένου ή γραφικών σε αυτούς τους συνδεδεμένους ιστότοπους. Δεν έχει ελέγξει κανένα από τα λογισμικά που βρίσκονται στις συνδεδεμένες τοποθεσίες και δεν εγγυάται την ποιότητα, την ασφάλεια, την αξιοπιστία ή την καταλληλότητα του εν λόγω λογισμικού. "