Συντήρηση τροφίμων

Οι πρόγονοί μας έλαβαν συγκεκριμένα και δύσκολα μέτρα για τη συντήρηση των τροφίμων μετά τη συγκομιδή και αυτές οι μέθοδοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σήμερα.

https://www.youtube.com/watch?v=JwK5PKsmwyw