Η χρήση κινητού τηλεφώνου μεταξύ αγροτών για την ανάπτυξη της γεωργίας

Οι αγροτικές κοινότητες θεωρούν το κινητό τηλέφωνο ως έναν εύκολο, γρήγορο και βολικό τρόπο επικοινωνίας και λήψη άμεσων απαντήσεων σε αντίστοιχα προβλήματα. Σήμερα, το κινητό τηλέφωνο δημιουργεί μια ευκαιρία για τους αγρότες, ειδικά για να πάρουν πληροφορίες σχετικά με το μάρκετινγκ και τον καιρό. Η χρήση κινητού τηλεφώνου τους κρατά επίσης ενήμερους για την πρόβλεψη καιρού για την εφαρμογή γεωργικών εισροών, όπως λιπάσματα και φυτοφάρμακα, τα οποία ενδέχεται να επηρεαστούν από απρόβλεπτες καταστροφές . Αυτή η συσκευή έχει δώσει νέα κατεύθυνση και προσέγγιση στους αγρότες έτσι ώστε να επικοινωνούν άμεσα και να μοιράζονται τις πρόσφατες εξελίξεις μεταξύ τους

https://www.researchgate.net/publication/244484894_The_Use_of_Mobile_Phone_Among_Farmers_for_Agriculture_Development