Η Κατάσταση της Επισιτιστικής Ασφάλειας και της Διατροφής στον Κόσμο 2020 (FAO)

Η έκθεση συμπληρώνει τη συνήθη αξιολόγηση της επισιτιστικής ασφάλειας και της διατροφής με προβλέψεις για το πώς μπορεί να μοιάζει ο κόσμος το 2030, εάν συνεχιστούν οι τάσεις της τελευταίας δεκαετίας. Οι προβλέψεις δείχνουν ότι ο κόσμος δεν είναι σε καλό δρόμο για να επιτύχει το Zero Hunger/Μηδενική Πείνα έως το 2030 και, παρά την πρόοδο, οι περισσότεροι δείκτες δεν είναι επίσης σε καλό δρόμο για την επίτευξη των παγκόσμιων στόχων διατροφής. Η επισιτιστική ασφάλεια και η διατροφική κατάσταση των πιο ευάλωτων πληθυσμιακών ομάδων είναι πιθανό να επιδεινωθεί περαιτέρω λόγω των κοιωνικο-οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19  αλλά και των επιπτώσεων στην υγεία λόγω αυτού του ιού

http://www.fao.org/documents/card/en/c/ca9692en