Εγχειρίδιο μεθοδολογικών ψηφιακών δεξιοτήτων αγροτών

Κατά τη δημιουργία ενός εκπαιδευτικού προγράμματος ή εκπαιδευτικού υλικού, το περιεχόμενο και η ποιότητά του είναι φυσικά σημαντικά, αλλά είναι εξίσου σημαντικό οι μελλοντικοί πιθανοί χρήστες να μπορούν να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά το πρόγραμμα και να αποκτούν τις γνώσεις και τις πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιήσουν στην πράξη. Ως εκ τούτου, είναι επίσης ιδιαίτερης σημασίας να υπάρχει μια μεθοδολογία εκπαιδευτικού υλικού για να βοηθηθεί ο δάσκαλος, ο εκπαιδευτής, ο εκπαιδευόμενος, ο αγρότης, ο παραγωγός όσο γίνεται περισσότερο.

Η ομάδα του Digifarmer Project έχει σχεδιάσει τη δομή του μεθοδολογικού οδηγού που θα ανταποκρίνεται πραγματικά σε όλα τα παραπάνω, με καλή οργάνωση και πραγματική χρησιμότητα. Έτσι, αυτό το εγχειρίδιο που έχει ετοιμαστεί ως οδηγός για το πρόγραμμα εκπαίδευσης / μάθησης «Ψηφιακές Δεξιότητες Αγροτών », θα είναι ένα πολύ χρήσιμο υλικό τόσο για τους εκπαιδευτές ως εκπαιδευτικό κιτ όσο και για τους μαθητές που αποδίδουν  το μέγιστο λόγω του εκπαιδευτικού προγράμματος.

Μεθοδολογικό Εγχειρίδιο Digifarmer.pdf