Αρμεκτική υγιεινή και συλλογή απορριμμάτων - Milking Hygiene and Sanitation

Η υγιεινή και η συλλογή απορριμμάτων, που έχουν μεγάλη σημασία για την προστασία της υγείας του ανθρώπου και του περιβάλλοντος, αποτελούν το πρώτο και σημαντικότερο βήμα προληπτικών υπηρεσιών υγείας. Οι εφαρμογές που γίνονται για υγιή ζωή και όλες οι προφυλάξεις που πρέπει να λαμβάνονται για να διατηρείται το περιβάλλον καθαρό και για να προστατευόμαστε από ασθένειες ονομάζονται Υγιεινή. Η συλλογή απορριμμάτων είναι η διαδικασία δημιουργίας και διατήρησης των κατάλληλων συνθηκών για την υγεία, κάνοντας τις απαραίτητες διαδικασίες για τον καθαρισμό του περιβάλλοντος από άρρωστους μικροοργανισμούς σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και καθαρισμού.