ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / Πραγματοποιήθηκαν οι πολλαπλασιαστικές εκδηλώσεις-τελικά συνέδρια του έργου Digifarmer

Οι τελικές διασκέψεις "Συναντήσεις κοινής χρήσης αποτελεσμάτων" του έργου "Ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αγροτών", που πραγματοποιήθηκε από την Επαρχιακή Διεύθυνση Γεωργίας και Δασών του Αϊντίν και με την υποστήριξη της Τουρκικής Εθνικής Υπηρεσίας στο πλαίσιο των στρατηγικών συνεργασιών για την εκπαίδευση ενηλίκων του Προγράμματος Erasmus+, πραγματοποιήθηκαν στο Kuşadası, Aydın/Τουρκία, Τρίκαλα/Ελλάδα, Mikulov/Τσεχία, Rende/Ιταλία και Σεβίλλη/Ισπανία.

Περισσότερα από 300 άτομα, αποτελούμενα από αγρότες, διευθυντές, προσωπικό και μέλη διαφόρων ιδρυμάτων και οργανισμών, παρακολούθησαν τις συναντήσεις πολλαπλασιαστικών εκδηλώσεων-αποτελεσμάτων του έργου, το οποίο στοχεύει στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των αγροτών/παραγωγών στις αγροτικές περιοχές και ως εκ τούτου την αύξηση της αποτελεσματικότητάς τους και την παραγωγικότητα στην κοινωνική και επαγγελματική τους ζωή.

Στις ολοήμερες Συναντήσεις Διαμοιρασμού Αποτελεσμάτων, παρουσιάστηκαν το Έργο και τα Αποτελέσματα, οι εκπρόσωποι των φορέων εταίρων του έργου έκαναν ομιλίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν και τη σημασία τους στο έργο.

Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πρακτικές/εφαρμογές των Αποτελεσμάτων του Έργου που έχουν αναπτυχθεί σε έξι γλώσσες σε συνεργασία με εννέα ιδρύματα/οργανισμούς στην Τουρκία, την Τσεχία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα:

Ιστοσελίδα του έργου – https://digifarmer.net,

Εκπαιδευτική ενότητα «Ψηφιακές δεξιότητες αγροτών»,

Πλατφόρμα εκπαίδευσης – https://moodle.digifarmer.net,

Δίκτυο αγροτών-"Farmer Platform" - https://network.digifarmer.net,

Φόρουμ/Πλατφόρμα συζητήσεων - https://bb.digifarmer.net

Εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων: App Store: Digifarmer - Play Store: DigiFarmer01.11.2021