ΝΕΑ / ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ / ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ / Η" συνάντηση ανταλλαγής αποτελεσμάτων " του έργου Digifarmer πραγματοποιήθηκε στο Κουσάντασι/Aydın της Τουρκίας.

Η "συνάντηση ανταλλαγής αποτελεσμάτων" του έργου "ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων αγροτών", που πραγματοποιήθηκε από την Επαρχιακή Διεύθυνση Γεωργίας και Δασών του Aydın και υποστηρίχθηκε από την τουρκική εθνική υπηρεσία στο πλαίσιο του προγράμματος Erasmus+ στρατηγικές εταιρικές σχέσεις Εκπαίδευσης Ενηλίκων, πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 26 Οκτωβρίου 2021 στο Kuşadası/Aydın.

Περισσότερα από 230 άτομα, αποτελούμενα από αγρότες, διευθυντές, προσωπικό και μέλη διαφόρων φορέων και Οργανισμών, παρακολούθησαν τη συνάντηση πολλαπλασιαστικής εκδήλωσης-αποτελεσμάτων του έργου, η οποία στοχεύει στη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων των αγροτών/παραγωγών στις αγροτικές περιοχές και έτσι στην αύξηση της αποδοτικότητας και της παραγωγικότητάς τους στην κοινωνική και επιχειρηματική τους ζωή.

Στην ολοήμερη συνάντηση ανταλλαγής αποτελεσμάτων, παρουσιάστηκαν το έργο και τα αποτελέσματα, οι εκπρόσωποι των ιδρυμάτων εταίρων του έργου έκαναν ομιλίες σχετικά με τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν και τη σημασία τους στο έργο. Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν πρακτικές / εφαρμογές των αποτελεσμάτων του έργου (ιστοσελίδα του έργου-εκπαιδευτική ενότητα "ψηφιακές δεξιότητες αγροτών", εκπαιδευτική πλατφόρμα, δίκτυο αγροτών-" πλατφόρμα αγροτών", πλατφόρμα φόρουμ/συζήτησης και εφαρμογές έξυπνων τηλεφώνων.

Τα αποτελέσματα έχουν αναπτυχθεί σε έξι γλώσσες σε συνεργασία με εννέα ιδρύματα / οργανισμούς στην Τουρκία, την Τσεχία, την Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα.

Ιστοσελίδα έργου digifarmer.net

Εκπαιδευτική πλατφόρμα www.moodle.digifarmer.net

Δίκτυο αγροτών - "πλατφόρμα αγροτών" www.network.digifarmer.net

Φόρουμ / πλατφόρμα συζήτησης www.bb.digifarmer.net

Εφαρμογές Smartphone App Store: Digifarmer-Play Store: DigiFarmer28.10.2021