ΦΟΡΟΥΜ/ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Αυτή η ενότητα θα είναι ένας τόπος στο οποίο οι αγρότες ή άλλοι συμμετέχοντες  θα ανταλλάζουν ιδέες και θα συζητούν θέματα που σχετίζονται με τη γεωργία και άλλα θέματα για τα οποία μπορεί να ενδιαφέρονται οι αγρότες.