Ομαδική εργασία & Συνεργασία

Μάθετε βασικές δεξιότητες ομαδικής εργασίας και συνεργασίας για να δημιουργήσετε, να οδηγήσετε ή να παρακινήσετε ομάδες στο χώρο εργασίας.

Στο σημερινό χώρο εργασίας, οι επαγγελματίες δεν εργάζονται μόνοι τους και σπάνια εργάζονται με ένα μόνο άτομο. Αυτό το μάθημα συμπληρώνει τις επιχειρησιακές δεξιότητες επικοινωνίας και επεκτείνει αυτές τις ικανότητες για να παρέχει τη βάση για τη λήψη αποφάσεων, τη συναίνεση και την επίλυση προβλημάτων μέσα σε ένα περιβάλλον ομάδας. Τα θέματα του μαθήματος περιλαμβάνουν:

- Σχηματισμό και ανάπτυξη ομάδας.

- Δημιουργία, καθοδήγηση, οργάνωση και παρακίνηση ομάδων.

- Διαχείριση συγκρούσεων σε ομάδες για τη δημιουργία παραγωγικών επαγγελματικών σχέσεων.

- Συνεργασία μεταξύ ομάδων πολλαπλών λειτουργιών.

- Δυναμική διαπροσωπικής σχέσης σε μικρές ομάδες.

https://nationaldigitalacademy.gov.gr/epikoinwnia-kai-synergasia-1/omadikh-ergasia-&-synergasia-101