Εισαγωγή στην Επικοινωνία στον επαγγελματικό χώρο

Η σύνταξη επαγγελματικών εγγράφων αφορά κάθε γραπτή επικοινωνία που εξελίσσεται σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον. Μπορεί να πρόκειται για μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, υπόμνημα, παρουσίαση ή αναφορά. Σε αυτό το δωρεάν μάθημα, θα μάθετε ορισμένες συμβουλές και κατευθυντήριες γραμμές, για να σας βοηθήσουν να εξασφαλίσετε αμεσότητα, σαφήνεια και οικονομία χρόνου στην επαγγελματική σας επικοινωνία.

https://learndigital.withgoogle.com/digitalworkshop-el/course/business-communication