Βιολογικές καλλιέργειες

Αυτό το μάθημα περιέχει τις βασικές προϋποθέσεις για να πιστοποιηθεί ο μελλοντικός αγρότης ως παραγωγός βιολογικών γεωργικών προϊόντων σύμφωνα με τις νομικές απαιτήσεις της ΕΕ για τη βιολογική γεωργία.

Είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο, ώστε να πληροί τις απαιτήσεις τόσο για τους εμπλεκόμενους αγρότες όσο και για τους εμπειρογνώμονες των οργάνων ελέγχου.

Το μάθημα περιέχει τις ακόλουθες μαθησιακές ενότητες:

• Εισαγωγή στη βιολογική γεωργία

• Νομικές απαιτήσεις σύμφωνα με το νομικό πλαίσιο της ΕΕ

• Μορφή μετάβασης / μετατροπής συμβατικής σε βιολογική γεωργία

• Απαιτήσεις ανά κατηγορία π.χ. πρωτογενής παραγωγή, μεταποιημένα προϊόντα κ.λπ.

• Εμπόριο και εισαγωγές από τρίτες χώρες

• Πώς να γίνετε αγρότης βιολογικών προϊόντων, ποιο είναι το κόστος και ποια είναι η έννοια του βιολογικού λογότυπου

• Πρακτικές πληροφορίες μέσω του τμήματος οργανικών βιβλίων SKIFF

Οι περισσότερες ενότητες περιλαμβάνουν ένα σύντομο κουίζ αυτοαξιολόγησης, ως μέσο για τον εντοπισμό πιθανών δυσκολιών στην κατανόηση των απαιτήσεων του νομικού πλαισίου της ΕΕ όσον αφορά τη βιολογική γεωργία.

http://future-farmer.eu/enrol/index.php?id=42