ZEMĚDĚLSKÁ PLATFORMA PRO UČENÍ

Rostoucí vývoj informačních a komunikačních technologií významně přispěl k hospodářskému růstu zemí a zlepšení životní úrovně jednotlivců.

Aby se zajistilo, že se zemědělci budou účastnit tohoto světa, musí být kvalifikováni prostřednictvím školení, která jim poskytnou digitální kompetence. Jako důležitá sociální skupina by měli být zemědělci zmocněni prostřednictvím vzdělávacích programů v rámci vzdělávacího systému a dalších iniciativ zaměřených na zlepšování stávajících znalostí. Tento proces se zrychlí, pokud mohou zemědělci pokračovat ve vzdělávání prostřednictvím internetu a chytrých telefonů. Základní počítačové dovednosti a kompetence v oblasti informační gramotnosti přispějí k posílení a osvobození zemědělců, kteří se mohou stát aktivními účastníky rozvoje zemědělství v rozhodovacích řetězcích.

Z tohoto důvodu je nutné připravit školicí modul, který je vhodný pro digitální úroveň zemědělců a kterého se mohou s potěšením účastnit; a byl připraven projekt strategického partnerství Erasmus + „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“. Jeho cílem je přispět k aktivnímu zapojení venkovských zemědělců / producentů do společenského a obchodního života a zajistit, aby byli zemědělci aktivnější, a to zvyšováním digitálních průřezových dovedností; tak zvýšit jejich efektivitu a produktivitu v životě.

https://www.moodle.digifarmer.net