O PLATFORMĚ

Rostoucí vývoj v oblasti informačních a komunikačních technologií (IKT) významně přispěl ke zvýšení hospodářského růstu zemí a ke zlepšení životní úrovně jednotlivců.

Rozvoj digitálních infrastruktur a mobilních technologií vytváří občanům nové příležitosti ke zvýšení jejich digitální účasti poskytováním nových příležitostí pro neustálé změny a spolupráci. V digitálním světě existují různé digitální příležitosti pro dospělé. Digitální účast však čelí mnoha výzvám. Zejména většina zemědělců není schopna používat tyto programy a služby k tomu, aby drželi krok s nejnovějším technologickým vývojem kvůli nedostatku digitálních dovedností. Je třeba zlepšit digitální gramotnost zemědělců, jinými slovy schopnost využívat digitální technologie, komunikační nástroje nebo sítě k účinnému plnění úkolů v digitálním prostředí.

Proto byl připraven projekt strategického partnerství Erasmus + „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“; přispívat k aktivní účasti venkovských zemědělců / producentů na společenském a obchodním životě a umožňovat jim být aktivnější zvyšováním jejich digitálních průřezových dovedností; čímž zvyšuje jejich efektivitu a produktivitu v životě.

Síťování je proces budování oboustranně výhodného vztahu s ostatními lidmi a plnění společných základů. Proto je velmi důležité vytvořit farmářskou síť.

V rámci projektu „Rozvoj digitálních dovedností zemědělců“ jsme založili „Farmer Platform“ – Zemědělskou platformu.

Zemědělská platforma

-vybuduje komunitu vytvářením nových přátelství a obchodních partnerství a prohlubováním stávajících;

- poskytne online školení;

- zaměří se na konkrétní okruh lidí se společnými zájmy a obavami;

- poskytne prostor pro vzájemnou diskusi, která často vyústí v inovativní výrobní a marketingové strategie.

Kromě toho mohou zemědělci prostřednictvím farmářské sítě organizovat také podskupiny podle svých zájmů, jako je ekologické zemědělství, skupina pro farmářky, konkrétní komodity aj.

„Farmářská platforma“ se skládá ze šesti sekcí: Fórum / Diskuse, Školicí místnost, Užitečné odkazy, Informační zdroje, Novinky / Oznámení / Události a Instituce / Organizace, které umožní firemní spolupráci.