Prohlášení o poslání

Farmářská platforma vytváří prostor pro socializaci zemědělců a rolníků a povzbuzuje je, pokud jde o inovace, technologický pokrok, ekonomický růst, bezpečnost potravin, osobní rozvoj, komunikaci atd. 

 

Cíle:

-          umožnit zemědělcům socializovat se a vyměňovat si informace na globální úrovni

-          poskytnout zemědělcům vzdělávací příležitosti

-          posílit postavení zemědělců zajištěním pravidelného a trvalého kontaktu s kolegy z celé Evropy.