ČLENSKÉ INSTITUCE

Zveme vás, abyste se připojili k naší členské síti Farmer Platform po celém světě.

Farmářská platforma je způsob, jak si farmáři a instituce mohou pravidelně a průběžně vyměňovat informace, stýkat se, učit se a komunikovat s kolegy. Nejdůležitějším bodem farmářské sítě je, že se farmáři rozhodnou, co se chtějí společně naučit a vytvořit. Stejně jako zemědělci sdílejí informace, učí se společně a vytvářejí podskupiny podle svých zájmů, mohou si instituce / organizace také vyměňovat informace a zkušenosti, spolupracovat a navazovat národní a mezinárodní partnerství prostřednictvím platformy.

Členství může začít kdykoli v roce.

Toto členství poskytuje organizaci příležitost podporovat aktivity farmářské platformy a současně těžit z členství v platformě.

Členové budou mít možnost sdílet zprávy ze své instituce prostřednictvím zpravodajů po schválení správní radou platformy.

Institucionální členství je k dispozici ziskovým nebo neziskovým organizacím a výzkumným organizacím. Tato kategorie členství je otevřena všem výzkumným institucím a centrům, jakož i profesním členským sdružením a dalším společnostem.

Institucionální členství navíc umožňuje nadacím a dalším organizacím připojit se k Farmer Platform jako organizace.

Toto členství poskytuje příležitost k budování nových partnerství a spolupráce pro podniky nebo projekty pod vlastní odpovědností.

* Žádný poplatek za členství.

 

MEMBER INSTITUTIONS

SIGN UP